Η διπλωματική μου εργασία είχε τίτλο "Υλοποίηση Ηλεκτρονικής Εφημερίδας με Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού" και εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 με επιβλέποντα τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κύριο Χατζηλυγερούδη Ιωάννη.

Η υλοποίηση της διπλωματικής έγινε με τη χρήση OWL , Java Server Pages (JSP), Javascript και CSS. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Protege, το OWL API, το Netbeans και ο Tomcat server. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής εφημερίδας οργανώθηκε και αποθηκεύτηκε με τη χρήση του Protege σε OWL. Για τη διαχείριση της OWL χρησιμοποιήθηκε το OWL API το οποίο είναι υλοποιημένο σε Java και για τον server side προγραμματισμό χρησιμοποιήθηκαν Java Server Pages (JSP).

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. (Δείτε τους τρόπους επικοινωνίας στη σελίδα επικοινωνίας.)Σύνδεσμοι