Εισαγωγή σε VLSI

 

 

 

Αλέξανδρος Μαυράκης
Α.Μ. 2477

ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

Κυκλώματα:

> Αντιστροφέας

> Λογικές Πύλες

> Πολυπλέκτης

> D flip-flop

> Αθροιστής

> ALU

 

 

 

 

 

 

 

εργαλεία:

Magic 7.1

irsim 9.5

Star-Hspice 2002.2

τεχνολογία:

cmos0.5um.tech27

> Download