ΑΣΚΗΣΗ 3η


Να σχεδιαστεί με τη βοήθεια του layout editor Magic και να εξομοιωθεί με το χρονικό εξομοιωτή CaZm ένα D flip-flop με εισόδους ασύγχρονου set και reset. Σημείωση: Προτείνουμε το σχεδιασμό που βρίσκεται στο βιβλίο "Principles of CMOS VLSI Design" των Weste-Eshragian, ενώ επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα standard cells της βιβλιοθήκης του συστήματος. Το directory στο οποίο βρίσκονται τα standard cells είναι το /users/u3/cad_dir/standard_cells_library και θα πρέπει προηγουμένως να αντιγράψεται τα .mag αρχεία όσων cells χρειάζεστε στο δικό σας working directory (αυτό στο οποίο καλείτε το Magic). Για τη χρήση των standard cells χρησιμοποιείστε από το Magic την εντολή getcell.

Circuit MAGIC extracted files IRSIM SPICE
INV1 INPUT dff.mag dff.ext dff.sim dff.spice
RESULT dff.mag.gif dff.al
dff.nodes
dff.sim.gif
dff.sim.out
dff.spice.gif

Click here to see directory in raw