Στίχοι

 

1. ΑΣΠΡΟ 1

2. ΜΑΥΡΟ 1

3. ΑΣΠΡΟ 2

4. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

5. ΜΑΥΡΟ 2

6. ΑΣΠΡΟ 3

7. ΜΑΥΡΟ 3

8. ΜΑΥΡΟ 4

9. ΑΣΠΡΟ 4

10. ΑΣΠΡΟ 5

11. ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟ

 

Αρχική σελίδα

ένζυμο