Πρόγραμμα υπολογισμού βαθμού πτυχίου.  
Ένα ευχαριστώ στον Δημήτρη Γλέζο για το πολύ όμορφο αποτέλεσμα.

Simulator για το το εργ. συστημάτων υπολογιστών(?)