Σύνδεσμοι


Τους παρακάτω συνδέσμους τους πήραμε από τη σελίδα του Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση http://rea.cti.gr/database/lessondb.htm

Πανεπιστήμια - Οργανισμοί

Γενικά

Ερευνητική Μονάδα Βάσεων Δεδομένων & Λογισμικού, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών
Stanfort University Database Group
Database Systems Lab, University of Massachusets (visit their database-related websites)
Lucent Bell-Labs Database Research Department
SQL Standarts Home Page
Database Research at Brown University
Database Research at Waterloo University

Digital Libraries

University of California, Berkeley
University of California, Santa Barbara (Alexandria DL)
Digital Library Research at Stanford University
Digital Library Research at MIT
Center for study of Digital Libraries

Hypertext and Hypermedia

Open Hypermedia Systems Working Group
Hypertext Research at Brown University
HyperStorM at GMD
Hypermedia Information Systems Research Lab, New Jersey Institute of Technology
Multimedia Research Group, University of Southampton (Microcosm project)
University of Linz
Aarhus University
The World Wide Web Consortium (W3C)

Multimedia Databases

University of Minnesota
Heriot-Watt University, UK
Multimedia at GMD
University of Alberta, Canada

Object Oriented Databases

University Wisconsin (SHORE project)
Advanced Database Systems Laboratory, University of Manitoba
Politecnico di Milano, Italy
The Object Management Group

Εμπορικά RDBMS

Oracle Corp.
Sybase
Informix
IΒΜ (DB2 Product Family)

Διάφορα

Catalog of Free Database Systems (or here)
Misc Database Resources

Πρόσωπα

Dennis Ritchie
Brian Kernighan
Rob Pike
Bjarne Stroustrup
Donald Knuth
Kurt Mehlhorn
Edsger W. Dijkstra
Robert E. Tarjan
Jeffrey D. Ullman
M. Stonebraker
Richard W. Stevens
Linus Torvalds
Richard Stallman
Tim Berners-Lee
Μιχάλης Παπάζογλου

Back to home

Copyright (c) 1999-2009 Κόντας Χρήστος
Last updated: 01/10/2009