Χρήσιμες Διευθύνσεις για HTML


Περιεχόμενα

Προδιαγραφές των εκδόσεων της HTML

Γενικοί Κατάλογοι

CGI Scripts

Εργαλεία Ανάπτυξης

Servers

Τις παρακάτω διευθύνσεις τις έχουμε πάρει από το παράρτημα Α του βιβλίου "Προγραμματίστε σε HTML" του Άγγελου Γαλλή . Ο κατάλογος που ακολουθεί βασίζεται σε διευθύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί βιβλιογραφίας.


Προδιαγραφές των εκδόσεων της HTML

HTML 2.0

http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/
Η HTML 2.0 είναι μία από τις επίσημες εκδόσεις της γλώσσας. Η παραπάνω διεύθυνση μας δίνει τις προδιαγραφές της HTML 2.0.

HTML+

http://www.w3.org/MarkUp/HTMLPlus/htmlplus_1.html
Η HTML+ είναι η προέκδοση της επόμενης έκδοσης της γλώσσας. Σε αυτήν την έκδοση έχουν ενσωματωθεί αρκετές από τις προτάσεις διαφόρων φορέων για την HTML 3.0.

Πρόταση της Netscape

http://home.netscape.com/assist/net_sites/html_extensions.html
Όπως αναφέρθηκε στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, η Netscape έχει υιοθετήσει τις προτάσεις για τη μορφή της HTML 3.0. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην παραπάνω διεύθυνση.

HTML 3.0

http://www.w3.org/MarkUp/html3/CoverPage.html
Όλες οι προτάσεις για την έκδοση 3.0 που έχουν επικρατήσει αναφέρονται στη διεύθυνση αυτή.

ΤΟ TAG <TABLE> ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ

http://home.netscape.com/assist/net_sites/tables.html
Και πάλι από τη Netscape η παραπάνω σελίδα. Εκεί θα βρείτε τη θεωρία για το tag <TABLE>, καθώς και πολλά παραδείγματα για τη χρήση του.

FAQ ΓΙΑ ΤΟ BACKGROUND

http://www.sci.kun.nl/thalia/guide/color/faq.html
Με τα αρχικά FAQ (Frequently Asked Question) προσδιορίζεται ένα κείμενο με συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα εδώ είναι η παραμέτρος BACKGROUND του tag <BODY>.

ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ!

http://www.lehigh.edu/~kaf3/forms/forms.html
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε την επεξήγηση του tag <FORM>. Προορίζεται για αρχάριους στο θέμα αυτό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

THE ALMOST COMPLETE HTML REFERENCE

http://www.well.com/user/olcom/contents.html
http://www.yahoo.com/Computers/World_Wide_Web/
Λόγω της πληθώρας στοιχείων που υπάρχουν στο Internet, είναι επιτακτική η ανάγκη συγκέντρωσης και κατηγοριοποίησής τους. Οι δύο παραπάνω κατάλογοι μας παρέχουν πληροφορίες για οτιδήποτε έχει σχέση με τη γλώσσα HTML. Από λεπτομέρειες των εκδόσεων μέχρι βιβλία, εργαλεία ανάπτυξης και Web servers. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι δύο κατάλογοι συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε πληρότητα στοιχείων. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τους επισκεφθείτε.

CGI SCRIPTS

CGI TUTORIAL

http://agora.leeds.ac.uk/nik/Cgi/start.html
Όπως είπαμε και στο πέμπτο κεφάλαιο, τα CGI scripts δίνουν ξεχωριστές δυνατότητες στις Web σελίδες. Μια πολύ καλή εισαγωγή είναι διαθέσιμη σε αυτή τη διεύθυνση.

PERL 5

http://www.metronet.com/perlinfo/perl5.html
Η script γλώσσα PERL είναι πιο δημοφιλής για την κατασκευή CGI scripts. Σε αυτή τη διεύθυνση θα βρείτε αρκετές λεπτομέρειες για την έκδοση 5 της PERL.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

http://www.netusa.net/~ghost
Δύο πανίσχυρα shareware για την επεξεργασία εικόνας είναι το Paintshop 3.0 και το Graphics Workshop. Και τα δύο είναι διαθέσιμα στην παραπάνω διεύθυνση.

GIFTRANS

http://www.unix.digital.com/demos/freekit/html/giftrans.htm
Το πρόγραμμα giftrans είναι ένα utility κατασκευής εικόνων με διαφανές φόντο. Εκεί θα βρείτε το εκτελέσιμο αρχείο για διάφορα λειτουργικά συστήματα, τον πηγαίο κώδικα και το εγχειρίδιο χρήσης του.

UNCGI

http://hpux.u-aizu.ac.jp/hppd/hpux/Networking/WWW/uncgi-1.9/
Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα "uncgi" που χρησιμοποιείται στην αποκωδικοποίηση στοιχείων για CGI εφαρμογές. Πέρα από το ίδιο το πρόγραμμα σας παρέχεται και ένα αρκετά αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

CGIPARSE

http://www.w3.org/Daemon/User/CGI/Overview.html
Όπως είπαμε, το πρόγραμμα cgiparse κυκλοφορεί μαζί με το Server της CERN. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.

Εργαλεία ανάπτυξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

http://www.ncn.com/nwmall/software.html
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε συγκεντρωμένα δεκάδες βοηθητικά προγράμματα για την ανάπτυξη εφαρμογών WEB.

HOT DOG (HTML EDITOR)

http://www.sausage.com/
Για να μειώσετε το χρόνο ανάπτυξης και αν αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, είναι απαραίτητη η χρήση ενός HTML editor. Ένας τέτοιος editor είναι ο hot dog!

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

http://werple.mira.net.au/~margaret/tools.htm
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο βιβλίο, ένας Web browser για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες multimedia που προσφέρει η HTML, καλεί κάποιες βοηθητικές εφαρμογές. Τέτοιες εφαρμογές θα βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση.

MAP EDIT

http://www.boutell.com/mapedit/
Το image map είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την κατασκευή ενός φιλικού user interface. Ίσως όμως να σας απογοήτευσε η πολυπλοκότητα της διαδικασίας της κατασκευής ενός image map. Το utility map edit σας λύνει όλα αυτά τα προβλήματα, εφόσον αναλαμβάνει αυτό να σας δημιουργήσει το αρχείο map. Εκτός από το εκτελέσιμο για windows υπάρχει και εγειρίδιο χρήσης.

Servers

APACHE SERVER

http://www.apache.org

NCSA WEB SERVER

http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/

Ο NCSA είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Web servers. Στη διεύθυνση αυτή θα βρείτε τα πάντα που αφορούν τον NCSA Web server.

Η έκδοση 1.4.2 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/setup/Compilation.html

ενώ η beta έκδοση 1.5 βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/beta-1.5/

Για τις παραπάνω εκδόσεις υπάρχουν φυσικά και εγχειρίδια.

CERN HTTPD (WEB SERVER)

http://www.w3.org/hypertext/WWW/Daemon/Status.html
Εδώ θα βρείτε τον Web server του CERN για αρκετά λειτουγικά συστήματα, είτε σε εκτελέσιμη μορφή είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα τα εγχειρίδια χρήσης για την εγκατάσταση και χρήση του server. Τέλος, σε αυτή τη διεύθυνση θα βρείτε και αρκετά βοηθητικά προγράμματα για την αποδοτικότερη χρήση του.

WINDOWS WEB SERVERS

http://sunsite.unc.edu/boutell/faq/windowsserver.html
Κατάλογος εμπορικών και μη (shareware και public domain) Web servers για Windows NT, Windows 95 και Windows 3.1. Οι περισσότερες διευθύνσεις είναι διαθέσιμες σε FTP. Ενημερώνεται αρκετά συχνά.

WEBSITE

http://website.ora.com
Ένας Web server (που είναι όμως εμπορικό προϊόν) για Windows NT και Windows 95 διατίθεται μέσω αυτής τη διεύθυνσης.

PURVEYOR

http://www.process.com/
Άλλος ένας Web server για Windows NT που είναι επίσης εμπορικό προϊόν.

MAC HTTP

http://www.biap.com/
Εδώ θα βρείτε έναν πολύ καλό Web server για υπολογιστές MAC. Και o Mac HTTP είναι εμπορικό προϊόν. Διαβάστε τις σχετικές διευκρινίσεις σε αυτή τη σελίδα.

Yahoo WWW Servers

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/ Internet/World_Wide_Web/Servers/
Ίσως ο πηρέστερος κατάλογος για Web servers που θα βρείτε στο Internet.

Java

http://java.sun.com/
Εδώ θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την γλώσσα java καθώς και δικάδες παραδείγματα.

Copyright (c) 1999-2009 Κόντας Χρήστος
Last updated: 1/3/99