Σχεδίαση
Προγραμματιζόμενου Φωτορυθμικού
βασισμένου στον μικροεπεξεργαστή
Zilog Z-80