9. Επίλογος

Η ενασχόληση με ένα τέτοιο -μη τετριμμένο- θέμα project σίγουρα υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ευχάριστη και μας άφησε ικανοποιημένους ως προς την αρχική επιλογή, όπως και την τελική του παρουσίαση.

Οι δυσκολίες υπήρξαν αρκετές αλλά ξεπεράστηκαν, συχνά χάρη στην βοήθεια τρίτων. Σε αυτό το σημείο αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην δημιουργία αυτής της εργασίας άμεσα ή έμμεσα, και ιδιαίτερα:
Γεωργάτος Φώτης (gef@ceid.upatras.gr)

Μπάρτζης Κώστας (bar@ceid.upatras.gr)

Οκτώβριος 1996