4. Σχεδίαση Φωτορυθμικού

Έχοντας υπ' όψιν τα (2.2), (2.3), (2.4) σχεδιάσαμε το εξής γενικό διάγραμμα:

Η περαιτέρω ανάλυση θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια, αλλά συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:

για τον έλεγχο:

και τις εξής φωτιστικές συσκευές:

Αξια σχολιασμού είναι τα εξής :

Η σχεδίαση είναι modular και επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος κατά την εκάστοτε εφαρμογή.

Η χρησιμοποίηση standard πρωτοκόλλων για την επικοινωνία εξασφαλίζει συμβατότητα σε πιθανή αναβάθμιση. Μάλιστα, είναι πολύ απλή η αντικατάσταση του Ζ-80 μικροϋπολογιστή με ένα οποιοδήποτε PC.

Υποστηρίζεται έλεγχος από τερματικό αλλά και από mouse/trackball.

Τροφοδοσία 220V - 240V / 50Hz
Κατανάλωση < 20W (incl. ISA bus) + φορτίο
Max on-off devices (per CENTRONICS port) 128x8
Max dimmed devices (per CENTRONICS port) 128
Control, display Terminal, Mouse, Trackball.

4 x 7seg, 4 keys on case

Operation modes Music, Auto, Manual
Music input 2,5V peak to peak (mono)
Analog output (for DIMMERs) 0 - 10 Volts
PreProgrammed effects 512 on 16K FLASH RAM (max 1536)
ISA bus compatibility ALE signal & DMA not supported.
On-off control optotransistors, optotriacs, relays