Διδάσκων:
Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙI

Το «Εργ.  Ηλεκτρονικής ΙI »  αποτελεί συνέχεια του «Εργ.  Ηλεκτρονικής Ι », και ως εκ τούτου, η επιτυχή διεκπεραίωση του προϋποθέτει ότι ο φοιτητής είναι γνωστής των βασικών κυκλωματικών τεχνικών και τρόπων μετρήσεων που διδάχτηκε στο «Εργ.  Ηλεκτρονικής Ι »

Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 το μάθημα θα το διδάξουν και οι  Δρ. Φ. Γκιουλέκας και Δρ. Χ. Μιχαήλ.

Ο Δρ. Χ. Μιχαήλ  διδάσκει στα εργαστηριακά τμήματα  της Δευτέρας 09.00-11.00 και  Τρίτη 09.00-11.00 ενώ Δρ. Φ. Γκιουλέκας  διδάσκει στα εργαστηριακά τμήματα  της Δευτέρας 19.00-21.00 και  Πέμπτη 19.00-21.00 .

Στην παρούσα σελίδα θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος, εκπαιδευτικό υλικό  καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το μάθημα.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά το εργαστήριο επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες ηλεκτρονικά στο michail@ece.upatras.gr και στο gioulekas@ceid.upatras.gr

Τον Δρ. Χ. Μιχαήλ  μπορείτε να τον βρείτε στο κτίριο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο VLSI  Σχεδιασμού, Γραφείο Β2. Ώρες Γραφείου: Τεταρτη 11.00-14.00.

Τον Δρ. Φ. Γκιουλέκα,   μπορείτε να τον βρείτε κατόπιν αποστολής  ηλεκτρονικού μυνήματος (e-mail) στο gioulekas@ceid.upatras.gr.

    Ανακοινώσεις

 

     17/02/2010 :    

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 17/2 και μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 23/2 μπορείτε να εγγραφείτε στις λίστες τμημάτων εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ. Σε κάθε τμήμα θα υπάρχουν 16 ομάδες των 2 ατόμων το πολύ. Εφόσον γεμίσουν όλες οι λίστες κανονικών τμημάτων μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και στην λίστα περισσευόντων φοιτητών έτσι ώστε να σας τοποθετήσουμε εμείς ανάλογα με τα κενά που υπάρχουν σε κάποια ομάδα.

Τα τμήματα που υπάρχουν είναι τα παρακάτω:

Δευτέρα: 09:00-11:00

Δευτέρα: 19:00-21:00

Τρίτη: 09:00-11:00

Πέμπτη: 19:00-21:00

Μην γράφετε το όνομα σας πέραν των 32 ατόμων που χωρούν σε κάθε τμήμα. Η επιλογή σας θα αγνοηθεί και θα μεταφερθείτε αυθαίρετα όπου υπάρχουν κενά.

Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) εργαστηριακές ασκήσεις για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα θα προσέρχεται για διενέργεια άσκησης κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκκινούν την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2010. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ακριβή κατανομή των ομάδων ανά εβδομάδα.

Εκ μέρους των Διδασκόντων

 

  17/02/2010 :

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 26/2 στην αίθουσα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής (απέναντι από την γραμματεία) και ώρες 09.00-11.00, θα γίνει η διανομή του συγγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε όλοι να το παραλάβετε, ώστε να μελετήστε για την πρώτη άσκηση του εργαστηρίου που θα αρχίσει να εκτελείται από την Δευτέρα 1η Μαρτίου.

Όσον αφορά την πρώτη άσκηση του εργαστηρίου, πρέπει αν αρχίζετε να διαβάζετε για τελεστικούς ενισχυτές. Συνίσταται η αναφορά στης παρακάτω ιστοσελίδες στης οποίες περιέχονται όλα όσα θα χρειαστείτε για την εκτέλεση της πρώτης άσκησης.

http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier

http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications

Σε λίγες ημέρες θα δημιουργηθεί και «Οδηγός Μελέτης και εκπόνησης του εργαστηρίου», το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος που θα δημιουργηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, και πάντως πριν την έναρξη των εργαστηρίων.

Εκ μέρους των Διδασκόντων

 

 22/02/2010 :

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης των ασκήσεων του εργαστηρίου. Αυτό μπορεί να γίνει και για όσες ασκήσεις δεν προλάβετε να εκπονήσετε  κατά την διάρκεια του εργαστηρίου. Τέτοιο λογισμικό (ελεύθερο διαθέσιμο) είναι το “PSpice 9.1 Student Version”, που μπορείτε να το κατεβάσετε από κάποια από τα δύο ακόλουθα links:

 http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/

http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513

Επιπλέον στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα  Δρ. Χ. Μιχαήλ, υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό ( video-tutorials) για τον τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου εργαλείου σε κυκλώματα vlsi. Ο τρόπος λειτουργίας του εργαλείου είναι ίδιος και απλά εσείς θα πρέπει να επιλέγετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τα κυκλώματα σας.

 http://www.vlsi.ece.upatras.gr/~michail/vlsi/vlsi2.htm

                                                 Δρ.  Χ. Μιχαήλ
    

 22/02/2010 :

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ, και για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων, έχει εκπονηθεί από τους διδάσκοντες ένας οδηγός μελέτης και εκπόνησης των εργαστηριακών ασκήσεων του. Σε αυτόν αναφέρεται η θεωρία κάθε άσκησης, όλα τα απαραίτητα datasheets των ολοκληρωμένων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης των εργαστηριακών ασκήσεων  κ.α. Ο "Οδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ" μπορεί να βρεθεί εδώ.

 Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται προετοιμασμένοι στα εργαστήρια, σύμφωνα με της οδηγίες αυτού του οδηγού.

                                                Δρ. Χ. Μιχαήλ

   24/02/2010 :

Στα πλαίσια χρήσης του  “PSpice 9.1 Student Version”, συμπληρωματικά με το εργαστήριο ( για όσες ασκήσεις δεν προλαβαίνετε), σας έχει ήδη δοθεί εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του "Οδηγού Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ" .Πέραν αυτού όμως υπάρχει ένα επιπλέον πολύ κατατοπιστικό και αναλυτικό εεγχειρίδιο χρήσης που θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο. Το υλικό αυτό εκπονήθηκε από τους Αγγελική Κρητικάκου και Δημήτριο Τσιτσιπή υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθ.  Θ. Χανιωτάκη. Το σχετικό εγχειρίδιο μπορεί να βρεθεί εδώ.

                                                Δρ. Χ. Μιχαήλ

 24/02/2010 :

Ανακοινώνωνται οι ομάδες του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ, οι οποίες μπορούν να βρεθούν εδώ.

Οι ομάδες  Α, Β, Γ, Δ θα εκπονούν την εργαστηριακή άσκηση την πρώτα εβδομάδα αρχής γεννομένης απο την Δευτέρα  1η Μαρτίου 2010, ενώ οι ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ  θα εκπονούν την εργαστηριακή άσκηση την επόμενη εβδομάδα (δηλαδή για την πρώτη άσκηση από Δευτέρα  8 Μαρτίου 2010).

Δημιουργήθηκε και μια νέα ομάδα η Θ, η οποία θα εκπονεί την εργαστηριακή της άσκηση κάθε δεύτερη Παρασκευή 9-11, λόγω των πολλών συμμετεχόντων φοιτητών.

Οι Διδάσκοντες

                                                 Δρ. Χ. Μιχαήλ, Δρ. Φ. Γκιουλέκας