ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι

Διδάσκων:
Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ανακοινώσεις

     10/10/2010 :

Ανακοινώνεται ότι απο 18/10 αρχίζει η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων , 9 στο σύνολο τους. Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση πρέπει να προσέρχεστε προετοιμασμένοι για το θεωρητικό της κομμάτι και θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τον οδηγό εκπόνησης του εργαστηρίου που μπορείτε να βρείτε πιο κάτω σε αυτή την σελίδα.

                                                 Χ. Μιχαήλ
 

 10/10/2010 :

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι (αλλά και για την υποβοήθηση του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ), και για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων, έχει εκπονηθεί από τον διδάσκοντα ένας οδηγός μελέτης και εκπόνησης των εργαστηριακών ασκήσεων. Σε αυτόν αναφέρεται πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης των πειραματικών μετρήσεων, την μεθοδολογία δημιουργίας των κυκλωμάτων στο εργαστήριο, τον τρόπο χρήσης των οργάνων μέτρησης αλλά και των γεννητριών. Επίσης αναφέρονται πολλές  "πρακτικές οδηγίες" για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του εργαστηρίου που πιστεύω ότι θα φανούν χρήσιμες στους φοιτητές του τμήματος μας. Ταυτόχρονα έχει γίνει λίστα με τα πιο συχνά λάθη που παρατηρούνται κατά την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των αντιστοίχων κυκλωμάτων και μετρήσεων, ενώ τέλος υπάρχουν και αναλυτικά παραδείγματα ορθών στρατηγικών υλοποίησης των κυκλωμάτων μέσω αντίστοιχων παραδειγμάτων. Ο προαναφερθείς "Οδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι" μπορεί να βρεθεί εδώ.

.

                                                Δρ. Χ. Μιχαήλ

  

Το «Εργ.  Ηλεκτρονικής Ι »  αποτελεί συγχώνευση δύο παλαιότερων εργαστηριακών μαθημάτων, του  «Εργ. Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» και «Εργ. Βασικών Ηλεκτρονικών».

Επιστημονικός υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο Κάθ. Δ. Νικολός, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το μάθημα θα το διδάξουν επιπλέον και οι   Δρ. Κ. Καραγιάνη, Δρ. Α. Φούρναρης και Δρ. Χ. Μιχαήλ.

Ο κ. Χ. Μιχαήλ  διδάσκει στα εργαστηριακά τμήματα  της Τρίτης 12.00-15.00 και Τετάρτης 15.00-18.00.

Στην παρούσα σελίδα θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος  καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το μάθημα.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά το εργαστήριο επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα ηλεκτρονικά στο michail@ece.upatras.gr.

Εναλλακτικά μπορείτε να τον βρείτε στο κτίριο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο VLSI  Σχεδιασμού, Γραφείο Β2. Ώρες Γραφείου: Τεταρτη 11.00-14.00