ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διδάσκων:
Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το μάθημα των «Ψηφιακών Ηλεκτρονικών », για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα διδαχθεί από τον Δρ. Χ. Μιχαήλ.

Οι σημειώσεις του μαθήματος, καθώς και μέρος των φροντιστηριακών ασκήσεων μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα  http://aiolos.cti.gr/gr/faculty/psifil/. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και μέρος των διαφανειών που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.

Στην παρούσα σελίδα θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος  καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το μάθημα.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά το μάθημα επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα ηλεκτρονικά στο michail@ece.upatras.gr.

Εναλλακτικά μπορείτε να τον βρείτε στο κτίριο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο VLSI  Σχεδιασμού, Γραφείο Β2. Ώρες Γραφείου: Τεταρτη 11.00-14.00

Εκπαιδευτικό Υλικό

     17/12/2009 :

Θέματα της προόδου του μαθήματος εδώ. Τα θέματα λύθηκαν επιλύθηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος.

                                                 Χ. Μιχαήλ

     31/12/2009 :

Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε λυμένες ασκήσεις μαζί με θεωρητικές εξηγήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη λυθεί στο μάθημα, κάποιες άλλες θα λυθούν στα εναπομένοντα μαθήματα, ενώ παρέχονται και άλλες συμβουλευτικά. Το δεύτερο σετ λοιπόν των διανεμόμενων ασκήσεων του μαθήματος βρίσκονται εδώ. 

Καλό (...και αρκετό...) διάβασμα....

                                                 Χ. Μιχαήλ

     05/01/2010 :

Αναρτήθηκε το τρίτο και τελευταίο σετ ασκήσεων του μαθήματος των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  μαζί με θεωρητικές εξηγήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη λυθεί στο μάθημα, κάποιες άλλες θα λυθούν στα εναπομένοντα μαθήματα, ενώ παρέχονται και άλλες συμβουλευτικά. Το τρίτο σετ λοιπόν των διανεμόμενων ασκήσεων του μαθήματος βρίσκονται εδώ. 

Ελπίζω να μην γίνομαι βαρετός αλλά εύχομαι καλό (...και αρκετό...) διάβασμα....

 

                                                 Χ. Μιχαήλ

  02/02/2010 :

Θέματα των εξετάσεων της εξεταστικής του Ιανουαρίου, τα οποία βρίσκονται εδώ. 

                                                 Χ. Μιχαήλ

 20/10/2010 :

Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια του μαθήματος θα σας διανεμηθεί ο δεύτερος τόμος του βιβλίου "Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα" των Sedra/Smith. Στην πέμπτη έκδοση του βιβλίου που θα παραλάβετε έχει απαλείφει ένα κεφάλαιο παλαιότερων εκδόσεων αναφορικά με την τεχνολογία TTL, που όμως αποτελεί βασικό κεφάλαιο της ύλης του μαθήματος. Κατόπιν επικοινωνίας με της εκδόσεις Παπασωτηρίου στάθηκε δυνατό να μας επιτρέψουν την ηλεκτρονική ανάρτηση και διανομή αυτού του κεφαλαίου από την τρίτη έκδοση του βιβλίου στην Ελληνική γλώσσα. Τους ευχαριστούμε για την δωρεάν διάθεση αυτού του υλικού. Το σχετικό κεφάλαιο βρίσκεται εδώ.  Αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ καλογραμμένο και η μελέτη του συνίσταται ισχυρά.

                                                 Χ. Μιχαήλ

 

Ανακοινώσεις

     10/10/2010 :

Ανακοινώνεται ότι οι ώρες διεξαγωγής του μαθήματος είναι πλέον κάθε Δευτέρα 13.00-15.00 στην αίθουσα ΒΑ και κάθε Τρίτη 17.00-19.00 στην αίθουσα ΒΑ

                                                 Χ. Μιχαήλ