Επικοινωνία

Διδάσκων:
Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

        Δρ. Χαράλαμπος Ε. Μιχαήλ       

 Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)
Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

           Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
         Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ 

   Email  : michail @ece.upatras.gr